Có thật ‘giàu không quá ba đời’? Hãy xem cách dạy con của người Do Thái!

   Ở Việt Nam, Trung Quốc, đa số những gia đình hay gia tộc giàu có thường khó giữ được của cải trong đời con cháu, nhiều trường hợp chỉ đến đời con đã bại sản. Tuy nhiên điều này hiếm khi xảy ra với gia đình người Do Thái, nhiều gia đình Do Thái…