4 điều cần học hỏi từ người Nhật

Việt Anh

Nhật Bản – đất nước ít tài nguyên và từng hứng chịu hai quả bom nguyên tử trong chiến tranh – đã đứng lên và ngày càng phát triển, trở thành một trong những cường quốc trên thế giới.

Hãy đặt yếu tố tập thể lên hàng đầu nếu bạn làm việc theo nhóm.

Để làm được điều phi thường đó, không chỉ dựa vào những nỗ lực không mệt mỏi mà người Nhật còn dựa vào tác phong làm việc – một trong những yếu tố làm nên nước Nhật “kỷ luật” nổi tiếng thế giới.

1) Tôn trọng quyết định của nhóm

Nhật Bản là một xã hội luôn nhấn mạnh tính tập thể – “chúng tôi” thay vì tính cá nhân “tôi”.
Các quyết định quan trọng thường được thảo luận và chỉ khi có sự nhất trí thì mới được đưa ra.
Cũng vì mọi kết…

View original post 901 từ nữa