50 cách ứng xử hay phụ nữ hiện đại nên biết

Việt Anh

Chúng ta ít khi nói cho con cái mình nghe phải ứng xử sao khi bị phụ tình. Chỉ sợ có ngày nó bị thất tình và muốn tâm sự với mình thì mình lại không nghĩ ra gì mà khuyên nó.

  1. Trước khi bạn nói điều gì đó với ai đó, hãy tự hỏi mình 3 câu:
  • Điều đó có đúng đắn không?
  • Điều đó có tử tế không?
  • Điều đó có cần thiết không?

2. Hãy tiết kiệm lời hứa, nhưng một khi đã hứa thì hãy chắc chắn giữ lời.


3. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác và bạn có thể tránh được nhiều cảm giác tiêu cực cho cuộc đời mình.

  1. Với những gì bạn không thích, đừng làm điều đó với người khác, đặc biệt là những người bạn yêu quý.
  2. Đừng để lỡ một cơ hội nào động viên người…

View original post 879 từ nữa