Infographic: So sánh trí tuệ của người Việt Nam và người Do Thái

Có ý kiến cho rằng trí “tuệ người Việt không thua gì người Do Thái”. Hãy xem những con số ở infographic này để biết chúng ta cần nỗ lực như thế nào để theo kịp người Do Thái

Theo Soha.vn