Lòng bao dung có thể xóa bỏ mọi mâu thuẫn và rút ngắn mọi khoảng cách trong cuộc đời 

Cổ nhân giảng: “Hải bất từ thủy, cố năng thành kỳ đại.” (Tạm dịch: Biển không chối từ nước cho nên nó mới thành to lớn). Lòng dạ của một người to hay nhỏ, thông thường được quyết định bởi sự cao thấp của cảnh giới tinh thần. Trong thế gian, phàm là người thành…

Vị đế vương hiếm có trong sử Việt, thống lĩnh 40 vạn quân quét sạch giặc phương Bắc

Một vị vua Nam Việt xuất thân từ áo vải giương cao ngọn cờ khởi nghĩa, đem lại độc lập dân tộc trải dài hơn 10 năm trong giai đoạn Bắc thuộc, khẳng định vị thế nước Nam sánh ngang với nước phương Bắc. Ông đã tạo nên tiếng vang to lớn, để lại niềm…