Hoàng đế vĩ đại nào của triều Nguyễn tự đóng 1.200 tàu chiến trong 10 năm khiến người Tây ngả mũ thán phục?

Trong mắt Trung Quốc cũng như các nước phương Tây, Việt Nam chỉ là một tiểu quốc. Ấy vậy mà quốc gia bé nhỏ ấy lại làm nên những điều không tầm thường. Điều ấy đã được minh chứng đầy thuyết phục trong suốt chiều dài lịch sử 4000 năm. Hôm nay, chúng ta sẽ…