Hà Nội

Tác giả: Thái Bá Tân

—————


Tôi sống ở Hà Nội.

Tôi yêu thành phố này,

Cả cái hay, cái dở,

Như vốn có xưa nay.


Thú thật, tôi thấy ngượng

Mỗi lần nghe báo đài

Gán cho nó đủ loại

Các mỹ từ rất dài.


Nào “nghìn năm văn hiến”,

Nào “thành phố hòa bình”,

Nào “bộ mặt cả nước”,

Nào “lịch sự, văn minh”…

Có thể là thế thật.

Cũng có thể là không.

Tôi thì tôi cứ nghĩ

Là người ta bốc đồng.


Cả người dân Hà Nội,

Cả khách khứa vãng lại,

Cứ nhìn, ngẫm thì biết

Tôi nói đúng hay sai.


Mà nếu có đúng thật

Cũng không nên đem khoe.

Nghe vừa nhàm vừa chối,

Vừa hơi hơi nhà quê.


Nhiều thủ đô thế giới

Chắc cũng đẹp, xưa nay

Chưa người nào thấy họ

Tự khen mình suốt ngày.


Nước ta, các bác ạ,

Cứ thích hoành tá tràng,

Kiểu nói cho sướng miệng,

Thằng Tây nghe, ngỡ ngàng.


Lại nữa, về diện tích

Cái thủ đô nước mình

Gấp chín lần của Mỹ,

Hơn gấp đôi của Anh.


Paris chỉ là muỗi,

Kém hơn mười ba lần.

New York gọi bằng cụ,

Dù thằng này đông dân.


Cho nên mới có chuyện

Hà Nội, người đi cày

Đông hơn người đô thị.

Chẳng nước nào thế này.


Là vì ta có thói

Cứ muốn thích hơn người.

Cái bệnh vĩ cuồng ấy

Không thể không ngậm cười.


Trước đây từng có chuyện

Mở ra rồi co vào.

Hay lần này cũng thế?

Đố ai hiểu thế nào.


Vâng, tôi yêu Hà Nội,

Một thành phố bình thường,

Có nhiều cây, hồ nước,

Giản dị mà thân thương.


Dẫu dân chưa thanh lịch,

Thành phố chưa văn minh,

Nhưng tôi yêu, vì nó

Là thành phố của mình.


Thành phố bình thường nhé,

Không có tính từ nào.

Đơn giản là Hà Nội,

Không oai cũng chẳng sao.


Còn cái hay, nếu có,

Mong đài báo bớt khoe,

Vì việc ấy rất chối

Và hơi hơi nhà quê.


PS

Trong dân gian có chuyện

Kiểu tiếu lâm, thế này:

Thủ đô thì đại khủng,

Nước bé bằng bàn tay.


Có nhiều phố rất nhỏ

Trong thủ đô khổng lồ.

Ở các phố bé ấy

Có nhiều ngôi nhà to


Dành cho các vợ bé.

Của mấy bác nông dân

Nay lãnh đạo thành phố…

Vân vân và vân vân.


Nguồn: https://www.facebook.com/tan.thaiba/posts/558239980942948?