Trên 235 đồng bào miền Trung tử nạn vì lũ, do đâu?

 Công an VN tài giỏi, nếu muốn, một con kiến qua mặt không lọt. Vậy chuyện này thì sao? Ai đứng sau những vụ triệt hạ, vận chuyển hàng đoàn xe các thân gỗ khủng này?
(Hình mượn bên fb Van Pham)