9 kiểu người cần hết sức đề phòng khi kết giao!


Những kiểu người dưới đây hãy đề phòng khi giao tiếp, nếu không sẽ hại đến bản thân mình!


1. Không kết giao với người không đồng chí hướng. Người mà chí bất đồng không nên hợp tác, miễn cưỡng cộng sự thì chắc chắn sẽ không lâu dài.


2. Người tính toán chi li không thể kết giao. Chuyện gì cũng tính toán chi li, lúc nào cũng lo sợ bản thân sẽ phải chịu thiệt thòi, hành vi mờ ám, thủ đoạn bất chính, giống như phải chiếm được lợi ích rõ ràng mới khiến họ cảm thấy yên vui, loại người này kết giao có gì tốt?


3. Người bất hiếu. Ngay cả đến cha mẹ mình cũng không thể yêu thương thì thử hỏi còn có thể yêu thương, đối tốt với ai được nữa. Người này tuyệt đối không thể tin tưởng.


4. Người không có lòng thương người không thể kết giao. Họ hoặc là tâm địa độc ác, hoặc là ích kỷ vô cùng, làm bạn với người này giống như làm bạn với sói.


5. Người bảo thủ ngoan cố vô cùng, đây là dạng người không bao giờ chịu tiếp thu, học tập, tầm nhìn vô cùng hạn hẹp. Giao du với họ, bạn cũng sẽ trở nên hạn hẹp, tiêu cực.


6. Người không biết kính trọng người khác không thể kết giao. Tục ngữ có câu: “Có qua mà không có lại chính là vô lễ”. Chuyện gì cũng có qua có lại, anh kính tôi một thước, tôi kính anh một trượng, phải dùng cả dòng suối để báo đáp ơn nhỏ như giọt nước, đối với tiểu nhân ích kỷ, chỉ biết nhận lấy thì cần gì phải kết giao.


7. Người đức mỏng tâm kiêu ngạo, khó ưa, xem thường người khác. Người không có đức hạnh chính là tiểu nhân, phản phúc vô thường. Làm bạn với loại người này, phải dùng lợi ích để duy trì. Đến khi bạn không còn giá trị, họ nhất định sẽ lập tức trở mặt, đá văng bạn ra.


8. Ngườ a dua, xu nịnh không phải là kẻ đáng tin. Họ luôn hùa theo người khác, khẳng định sẽ không cho ai biết mục đích thực của mình. Người như thế thường chỉ là bằng mặt không bằng lòng.


9. Người ba phải. Những người này tính nết không rõ ràng, gió chiều nào che chiều ấy, nói sao nghe vậy, bắt trước y chang. Giao du với họ, sẽ khiến ý chí của mình cũng biến thành bạc nhược, nước chảy bèo trôi.
ST

Posted by Việt Anh