Tham nhũng tại ai?


Giờ ở Việt Nam đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy tiêu cực cả. Không nơi nào mà không có, chỉ có ít hay nhiều thôi. Đúng là tham nhũng cũng như điệu nhảy, cần 2 người thì mới nhảy được. Người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều như nhau. Nhưng nguyên nhân chính là gì?


Thủ tục rườm rà, tạo ra quan liêu. Tham nhũng tại ai?


1- Luật lệ thì chòng chéo, làm đúng luật này thì phạm luật kia. Tham nhũng tại ai?

2- CSGT ngoắc vô không cần phép, lệnh vua thua lệ làng. Tham nhũng tại ai?

3- Dân muốn đóng phạt giao thông phải mất cả ngày trời. Tham nhũng tại ai?

4- Cán bộ nhà nước lương thấp, đã vậy phải lót cả mấy trăm triệu mới được vô làm. Tham nhũng tại ai?

5- Báo chí không được tự do hoạt động, tất cả phải thông qua ban tuyên giáo. Tham nhũng tại ai?

6- Cơ chế chính trị đơn độc, không có cạnh tranh. Tham nhũng tại ai?

7- Những người bất đồng chính kiến thì bị bắt. Tham nhũng tại ai?

8- Những quan chức nhận hối lộ thì chỉ bị kỷ luật rồi làm lại. Tham nhũng tại ai?

9- Dân xây nhà thì quản lý xây dựng tới thanh tra. Tham nhũng tại ai?

10- Ngân sách bị ăn bớt. Tham nhũng tại ai?

11- Người tố cáo tham nhũng thì không được bảo vệ. Tham nhũng tại ai?

12- Dân tham nhũng thì truy tố theo luật hình sự. Nhưng cán bộ tham nhũng thì chỉ bị kỷ luật. Tham nhũng tại ai?

13- Không muốn tham nhũng thì không bao giờ làm xong giấy tờ. Tham nhũng tại ai?

14- Cán bộ thì luôn gây khó dễ khi làm giấy tờ. Tham nhũng tại ai?

15- Doanh nghiệp đang làm ăn, tự nhiên thanh tra tới. Tham nhũng tại ai?

16- Vỉa hè và lề đường thì được ai đó bảo kê. Tham nhũng tại ai?

17- Cán bộ không ai quan sát. Tham nhũng tại ai?

18- Một người làm quan cả họ được nhờ. Tham nhũng tại ai?

19- Chế độ biên chế suốt đời, không bao giờ bị đuổi việc. Tham nhũng tại ai?

20- Sếp giao chỉ tiêu doanh thu phong bì hàng tháng cho nhân viên. Tham nhũng tại ai?

21- Muốn làm gì thì cũng phải “đầu tiên tiền đâu.” Tham nhũng tại ai?

22- Cấm dân chủ, cấm tự do, cấm truyền thông. Tham nhũng tại ai?

23- Tòa án và luật pháp có thể mau chuộc bằng tiền. Tham nhũng tại ai?

24- Nhiệm vụ của chính phủ là minh bạch. Tham nhũng tại ai?

25- Dân đen muốn thay đổi nhưng không thể. Tham nhũng tại ai?

26- Luật nói một đằng nhưng cán bộ làm một nẻo. Tham nhũng tại ai?

28- Cán bộ cố tình không giải quyết giấy tờ, dân không biết kêu ai. Tham nhũng tại ai?

29- Dự án thì đội vốn, luôn bị rút ruột. Tham nhũng tại ai?

39- Hiện tại chỉ có một tổ chức cai trị đất nước. Tham nhũng tại ai?Đó. Tham nhũng tại ai?
Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Tham nhũng tại ai?

Bình luận đã được đóng.