Lý Quang Diệu và sự ruồng bỏ nền dân chủ kiểu phương Tây.

Thanh Niên Tự Do

Lý Quang Diệu không tin dân chủ kiểu Mỹ là mô hình hiệu quả ở châu Á. Lý luận đơn giản của ông là một người có trình độ thấp thì không thể có lá phiếu bằng với một người có trình độ cao.

Những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu – thủ tướng đầu tiên của Singapore – đã từng nói hi vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn

Tuy nhiên, cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam đã đi quá xa và tạo ra những bước ngoặt lớn, tất nhiên phần còn lại đã trở thành lịch sử. Lý Quang Diệu đã quá nhạy bén và sáng suốt tận dụng được cơ hội ngàn năm có một để đưa Singapore trở thành một nước như ngày nay.
Cảng trung chuyển hàng không lớn…

Xem bài viết gốc 832 từ nữa