IMG_4189-0.PNG

35 câu nói đáng suy ngẫm để mở mang tư duy về tự do, xã hội, con người…

1.“Nơi nào có thẩm quyền, nơi đó không có tự do.” – Peter Kropotkin 2.“Chiến tranh là hệ quả tự nhiên của (sự) độc quyền; hòa bình là hệ quả tự nhiên của tự do.” – Gustave de Molinari 3.“Chiến tranh không phải là một dạng cạnh tranh; nó xảy ra khi không còn cạnh…