20140730-005503-3303693.jpg

Adam & Eva là người nước nào ?

Chít cười. Bạn bè iu quí gửi cho tranh luận này. Mời bạn đọc chia sẻ :D Một người Pháp, một người Mỹ và một người Viêt Nam tranh luận xem Adamvà Eva là người nước nào. Người Pháp nói: “Chúng nó trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế, lãng mạn như…

20140728-235939-86379246.jpg

Nước mắt…

– Nước mắt… • Cũng giống như muối vậy…. • Là gia vị không thể thiếu của tình yêu… • Chẳng ai muốn ăn canh không mặn… • Cũng chẳng ai “yêu” mà không khóc… – Chỉ có điều… • Canh quá mặn thì không ai dám nuốt… • Tình yêu quá nhiều nước mắt…