IMG_4761.JPG

Cạo gió thế nào cho đúng?

CẢM LẠNH VÀ CÁC HẬU QỦA BIẾN CHỨNG. Cảm lạnh là một một bệnh rất thông thường. Nhưng ngoại trừ một số dấu chỉ quen thuộc như sổ mùi, tịt mũi, nhức đầu, người gai gai sốt, khó chịu ai cũng biết, cảm lạnh thường khiến cho nhiều cơ phận khác bị suy yếu và…