6 Việc Mà Người Hạnh Phúc Không Bao Giờ Làm

Việt Anh

Hạnh phúc không phải là một cái gì đó bạn trì hoãn cho tương lai, mà là một cái gì đó bạn thiết kế cho hiện tại.

Những người hạnh phúc làm rất nhiều việc. Họ dành thời gian bày tỏ lòng biết ơn, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, đối đãi tử tế với mọi người, vun đắp cho các mối quan hệ thân thiết, cam kết thực hiện các mục tiêu có ý nghĩa, thưởng thức những thú vui nho nhỏ của cuộc sống, vv và vv.

Kỹ năng sống – 6 Việc người hạnh phúc không bao giờ làm

Nhưng họ KHÔNG BAO GIờ …

  1. Quan tâm đến việc của người khác

Hãy quên đi những gì người khác đang làm. Không cần quan sát họ đang ở đâu và đang có những gì. Không ai làm tốt hơn bạn bởi vì không ai có thể làm…

Xem bài viết gốc 1 558 từ nữa