Triết Lý

 

 

1. Núi chẳng dời thì ta dời!

Một ngày nọ đám đệ tử ham thích thần thông hỏi sư phụ:

– Đệ tử: Thầy ơi, thầy chỉ tụi con thuật di sơn đảo hải (dời non lấp biển) đi.

– Sư phụ: Được, vậy các con hãy đứng đây, chú tâm nhìn vào ngọn núi đằng kia… Thầy sẽ làm cho nó xích lại gần ta.

Đám đệ tử tập trung dòm núi suốt 3 ngày 3 đêm mà chẳng thấy có tác dụng gì cả,… khi thấy sư phụ từ trong nhà thong thả đi ra thì liền nhao nhao lên:

– Đệ tử: Thầy ơi, sao chẳng thấy ngọn núi đó động đậy gì cả vậy?

– Sư phụ: Vô dụng, vô dụng! Các con tu tập bao lâu rồi mà vẫn còn chấp cái ngọn núi!?!

– Đệ tử: Dạ chúng con không hiểu ạ.

– Sư phụ: Vậy thì đi theo ta, ta sẽ chỉ cho thấy.

Sau khi dẫn đám đệ tự cố chấp đến chân núi, sư phụ dừng lại bảo:

– Sư phụ: Các con đã thấy núi xích lại gần ta chưa?

– Đệ tử: Dạ gần, nhưng đó là do Thầy đi đó chứ…

– Sư phụ: Cố chấp, cố chấp! Chẳng phải là núi không thể dời đi, nhưng để dời nó đi một li, ta phải tốn năng lượng gấp tỉ lần ta đi tới nó. Vậy sao cứ phải cố chấp vào việc núi dời chi vậy?!

2. Chân lý tuyệt đối là cái lý có chân!

Hôm nọ, một đệ tử thích lôgic hỏi sư phụ:

– Đệ tử: Thưa thầy, con tu tập bao lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được cái chân lý tuyệt đối! 😦

– Sư phụ: Vậy từ đó giờ con có thấy cái gì là hoàn toàn đúng không thể chối cãi được không?

– Đệ tử: Dạ có.

– Sư phụ: Con thử kể một cái như vậy ra xem.

– Đệ tử: Dạ, ví như chuyện sanh-tử, không có ai sinh ra đời rồi mà không chết đi cả.

– Sư phụ: Vậy đó chính là chân lý rồi đó thôi.

– Đệ tử: Nhưng thưa Thầy, chân lý đó chưa là tuyệt đối, vì có người nói là có thể trường sinh bất lão. Thậm chí có người còn đưa ra bằng chứng về một người sống suốt mấy ngàn năm nay vẫn chưa chết.

– Sư phụ: Vậy con có tin không?

– Đệ tử: Dạ con không tin, nhưng không có cách nào phản bác họ được.

– Sư phụ: Con tin, tức đó là chân lý của con vậy.

– Đệ tử: Dạ thưa… Nếu chỉ là chân lý của con thì sao gọi là tuyệt đối được ạ?!

– Sư phụ: Cố chấp! Cái “chân lý tuyệt đối” con tìm chẳng qua chỉ là cái lý có chân mà thôi! 

– Đệ tử: Dạ, xin thầy giảng cho con được rõ hơn ạ.

– Sư phụ: Này nhé, ta có thể đưa ra một chân lý khác mà nhiều người chấp nhận hơn, và cho đến hết đời này con cũng không tìm ra được ai phản đối nó cả, nhưng đó cũng chẳng thể tuyệt đối như con muốn được. Chân lý là sản phẩm của con người, là phát biểu của con người về thế giới, tất phải phụ thuộc vào người / nhóm người phát biểu nó. Hễ khi nào con còn chấp vào hai chữ “tuyệt đối” thì chẳng bao giờ con tìm ra được chân lý, hoặc là chúng nó phải có chân để chạy đi từ người này qua người khác, từ quan điểm này qua quan điềm khác vậy.

ST

Posted by Việt Anh