10 Triết Lý Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

  

Thích Nhất Hạnh là một thiền sư, giảng viên, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội, và người vận động cho hòa bình. Ông sinh ra ở Thừa Thiên-Huế, miền Trung Việt Nam, vào ngày 11 tháng 10 năm 1926, xuất gia theo Thiền tông vào năm 16 tuổi, trở thành một nhà sư vào năm 1949. Pháp hiệu “Thích” được sử dụng bởi các nhà sư Việt Nam, nghĩa là họ là một phần của dòng tu Thích Ca. Ông là nhà lãnh đạo Phật giáo có ảnh hưởng lớn thứ hai ở phương Tây chỉ sau Đạt-lại Lạt-ma. Ông là người đưa ra khái niệm “Phật giáo dấn thân” (engaged Buddhism) trong cuốn sách Vietnam: Lotus in a Sea of Fire của ông.

1- “To be beautiful means to be yourself. You don’t need to be accepted by others. You need to accept yourself.”
Đẹp là khi bạn là chính mình, không cần được ai đó công nhận, bạn chỉ cần chấp nhận bản thân mình

2- “Because you are alive, everything is possible.”
Vì bạn còn sống, mọi chuyện đều có thể xảy ra

3- “Waking up this morning, I smile. Twenty-four brand new hours are before me. I vow to live fully in each moment and to look at all beings with eyes of compassion.”
Thức dậy vào mỗi buổi sáng,Tôi mĩm cười. Hai mươi bốn giờ mới đang ở trước mắt. Tôi hứa sống với từng khoảnh khắc và nhìn mọi vật bằng con mắt thương cảm.

4- “Life is available only in the present moment.”
Cuộc sống chỉ hiện hữu ở giây phút hiện tại

5- “Hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. If we believe that tomorrow will be better, we can bear a hardship today.”
Niềm hy vọng rất quan trọng vì nó có thể làm cho hiện tại bớt khó khăn hơn. Nếu chúng ta tin vào ngày mai tươi sáng, ta có thể đương đầu với thử thách của hôm nay

6- “The past is gone, the future is not yet here, and if we do not go back to ourselves in the present moment, we cannot be in touch with life.”
Quá khứ đã qua đi, tương lai vẫn chưa đến, và nếu ta không quay lại với hiện tại, ta không thể bắt nhịp với cuộc sống

7- If you love someone, the greatest gift you can give them is your presence
Nếu bạn yêu ai đó, món quà quí nhất bạn có thể tặng họ là sự có mặt của mình

8- “I promise myself that I will enjoy every minute of the day that is given me to live.”
Tôi hứa với chính mình rằng, tôi sẽ tận hưởng từng giây phút mà mình có được để sống.

9- “Because of your smile, you make life more beautiful.”
Vì bạn cười, bạn làm cuộc sống này đẹp hơn

10- “Smile, breathe and go slowly.”
Mĩm cười, thở và đi từng bước

Thông Tin: Wikipedia

<

p style=”max-width:100%;”>Posted by Việt Anh