Ngân sách chỉ còn 45 nghìn tỷ, mà phải oằn lưng cõng 13 nghìn tỷ nuôi 40 nghìn xe công?

  Biển xe nhân dân khắp hội đền Trần (Ảnh: motthegioi.vn) Hồi tháng 3/2015, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo danh sách 40 xe công đi lễ chùa, bị chụp ảnh trong dịp lễ hội đền Trần, trong đó có cả nhiều xe từ Sài Gòn và các tỉnh phía nam ra miền bắc…