Giao thông kiểu “cá bị xé đàn” tại Hà Nội – Thấy gì từ việc quy hoạch không gian đô thị?

  Tình trạng giao thông lộn xộn và thiếu ý thức của người dân được cho là hệ quả từ những lỗ hổng trong vấn đề quy hoạch giao thông và không gian đô thị tại Hà Nội. (Ảnh: Phong Nguyễn/Đại Kỷ Nguyên VN) “Giao thông tại Hà Nội có thể mô tả như một bầy…

VÔ CẢM: SỰ BẤT HẠNH CỦA DÂN TỘC

   Trong bài “Mất cảnh giác” cách đây ba tuần, tôi nhìn vấn đề từ giác độ những người cầm quyền. Trong bài này, tôi nhìn từ góc cạnh khác: sự mất cảnh giác của người dân. Luận điểm chính của tôi là: Không những giới lãnh đạo mà ngay cả phần lớn dân chúng…