Hạnh phúc trong tâm ta

   Bài sưu tầm – Tác giả: Trần Văn Giang Lời giới thiệu của Hữu Hưng: Bài viết tuy hơi dài nhưng tác giả là người đã ngộ ra nhiều điều hay. Tôi xin phép tác giả được chỉnh sửa, bỏ bớt hoặc thêm vào một số câu từ để cho bài viết được chỉnh…