PHẬT GIÁO NÓI GÌ VỀ PHỤ NỮ?

(Lời Phật Dạy Về Phụ Nữ) – Theo Phật giáo, người phụ nữ có khả năng tâm linh giống như đàn ông. Đức Phật còn nói, đời sống tâm linh ngài thiết lập sẽ không hoàn hảo nếu không có phụ nữ tu tập giáo pháp. Đời sống tâm linh hoàn hảo nhờ… phụ nữ…