Dũng cảm nhìn vào sự thật

Tác giả: Pierre Darriulat (Bùi Thu Trang dịch)    Trong lớp trẻ ngày nay không có nhiều người theo đuổi các ngành KH&CN mà chỉ chạy theo sự hào nhoáng của tên gọi các ngành học, các trường đại học đua nhau mở các khóa kinh tế học, quản trị, marketing, nhưng sự thật là…