Trả lạm thu, tăng học phí

   Những đứa trẻ từ các vùng quê nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế… lên Đà Nẵng bán vé số trong dịp hè để kiếm tiền mua sách vở và áo quần cho năm học mới. (Tin, ảnh: thtndc.info) Phụ huynh nghèo chưa vội mừng vì những khoản thu vô lý lên…

THẾ NÀO LÀ CHÍ TIẾN THỦ?

   Peter Parker = Spider man Chí tiến thủ bắt đầu từ sự khát vọng. Khi bạn khao khát thực hiện giấc mơ, chí tiến thủ sẽ không ngừng phát huy sức mạnh của nó. Khi bạn quyết tâm thay đổi cuộc sống bản thân, chí tiến thủ đã được phát huy. Khát vọng chính…

Quản lý hợp cách và nhân quyền

   Trường Sơn chuyển ngữ, CTV Phía Trước Theo United Nations Human Rights Tổng quan Quản lý hợp cách là gì? Không có định nghĩa duy nhất và đầy đủ, cũng không có sự phân định rạch ròi về giới hạn, đối với khái niệm “Quản lý hợp cách” [Good governance], thuật ngữ này được…

TÓM TẮT HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 04 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gồm Ốt-xtrây-lia, Bru-nây, Ca-na-đa, Chi-lê, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Mê-hi-cô, Niu…