THẾ NÀO LÀ CHÍ TIẾN THỦ?

  
Peter Parker = Spider man
Chí tiến thủ bắt đầu từ sự khát vọng.
Khi bạn khao khát thực hiện giấc mơ, chí tiến thủ sẽ không ngừng phát huy sức mạnh của nó.
Khi bạn quyết tâm thay đổi cuộc sống bản thân, chí tiến thủ đã được phát huy.
Khát vọng chính là động lực, khi bạn muốn thực hiện một việc nào đó, trong lòng bạn sẽ có một nguồn sức mạnh thúc đẩy bạn theo đuổi mục tiêu của mình. Người có chí tiến thủ sẽ luôn dũng cảm tiến lên phía trước, nỗ lực để thực hiện những ước mơ,
Trong mỗi chúng ta đều có một nguồn sức mạnh thúc đẩy bản thân tiến lên, nhưng nhiều người lại không nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Thật ra, chi tiến thủ là một nhân tố quan trọng để chúng ta hưởng được sự thú vị của cuộc sống. Muốn đạt được thành tựu trong bất kỳ phương diện nào, chúng ta đều cần có chí tiến thủ.
Có người ví chí tiến thủ như mui một chiếc xe hơi, có hay không có cũng chẳng sao. Điều này không đúng. Chí tiến thủ chính là động cơ của chiếc xe, là động lực thúc đẩy hành vi của mỗi con người. Có chí tiến thủ, chúng ta sẽ dễ dàng hành động.
Chí tiến thủ là điều mà chúng ta có thể học tập mà thành. Nó không nhất định là sinh ra chúng ta đã có. Người có chí tiến thủ không lệ thuộc vào hoàn cảnh, năng lực cá nhân hay trình độ giáo dục. Chí tiến thủ là sức mạnh xuất phát từ nội tâm, giúp chúng ta không sợ hãi trước khó khăn gian khổ, luôn dũng cảm tiến lên phía trước.
Nhưng nếu có chí tiến thủ mà không hành động thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Muốn đi đến thành công, bạn còn cần phải hành động.
Người thất bại thường phát biểu:”Tôi mong là …” . Nhưng người thành công lại nói:” Tôi phải …”
Chí tiến thủ + Hành động = Thành công, đây là công thức nhất định đưa bạn đến thành công.
Bất kể mục tiêu của bạn là gì, bạn phải luôn có ý nghĩ :”Tôi làm được!”. Niềm tin này sẽ giúp chúng ta có ý chí phấn đấu không ngừng vươn lên.
Tóm lại, khi đã có chí tiến thủ, bạn phải lựa chọn hành động thiết thực. Không được lơ là, không được bỏ cuộc, để chí tiến thủ trờ thành động lực đưa bạn đi đến thành công. 
(Trí tuệ từ Kinh Thánh)