14 LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG

   1. Chỉ khi bạn mở được cánh cửa của lòng tin, bạn mới mở tới cánh cửa của tình bạn. 2. Một tâm hồn không có trí tưởng tượng cũng như một nhà quan sát không có kính thiên văn. 3. Khi bạn có thể cười ngay cả trong thất bại, đó là bạn…

Người Ăn Mày

   Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách…

Phú ông và đại sư ngồi thiền

   Nhược điểm chung của nhiều người là luôn trông mong vào thứ mình không thể đạt được, trong khi thứ mình đang có lại không mấy quan tâm. Chỉ khi đánh mất những thứ mình đang có mới nhận ra nó đáng quý, không gì thay thế được. Câu chuyện 1:   Có câu…