Tiêu chí tuyển chọn giáo viên của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới

   Để một đất nước phát triển văn minh thì giáo dục luôn là nền tảng mà các nhà hoạch định chính sách hướng đến. Muốn có một nền giáo dục tiên tiến thì một trong những tiêu chí quan trọng nhất đó là cần phải có đội ngũ giáo viên xuất sắc nhất. Các…

Tại sao bạn không hạnh phúc ?

  Cuộc sống là một hành trình nơi chúng ta trải nghiệm, chiêm nghiệm, và phát hiện ra có những thứ phù hợp, có thứ không. Tuy nhiên, hầu hết những người “bất hạnh” đều có chung những đặc điểm. Tất cả chúng ta đều muốn được hạnh phúc dù theo cách này hay cách khác.…