Học cách chiến thắng bản thân

  Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản thân mình dù ai cũng biết chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất! Tại sao chúng ta lại trù trừ trước những thói quen xấu của mình như trễ hẹn, Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản…