Học cách chiến thắng bản thân

  Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản thân mình dù ai cũng biết chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất! Tại sao chúng ta lại trù trừ trước những thói quen xấu của mình như trễ hẹn, Chúng ta thường rất khó khăn trong việc chiến thắng bản…

09/11/1989: Bức tường Berlin sụp đổ

   Nguồn: “East Germany opens the Berlin Wall,” History.com (truy cập ngày 08/11/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1989, chính quyền Đông Đức đã mở cửa Bức tường Berlin, cho phép người dân được tự do đi lại từ miền Đông sang miền Tây Berlin. Ngày hôm sau,…