Từ gương sáng của Khổng Tử soi lại vấn nạn giáo dục của nước ta ngày nay

  Hiện nay, những vấn nạn nhức nhối của nền giáo dục nước ta không khỏi khiến người có tâm cảm thán. Nếu như bệnh thành tích, chất lượng dạy và học tụt hậu so với thế giới là «có thể giải thích», thì những câu chuyện như thầy giáo cưỡng dâm học sinh, «đổi tình…