LẠC LỐI

  Ở vùng quê nghèo nọ, có bà lão sống chung với hai vợ chồng đứa con trai của mình. Bà tuổi già sức yếu, bệnh tật liên miên nên chỉ nằm nhà mãi. Người con trai thì quanh quẩn lo đồng áng, vợ anh ta sớm tối vừa việc ngoài đồng vừa việc nhà nên…