CON ĐƯỜNG CHIẾN BINH : HỌC TỪ VỊ HOÀNG ĐẾ BẤT BẠI – BẮC BÌNH VƯƠNG QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

  Vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy quân Tây Sơn công phá quân Thanh vào dịp tết Kỷ Dậu 1789. (Nguồn ảnh: Viet Toon) Chúng ta đang làm gì? Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ (1752 – 1792), tuy chỉ sống 39 năm trên đời ông đã có hơn 20 năm trên chiến trường…