Người Việt không xếp hàng vì đã mất niềm tin vào sự công bằng

Ra nước ngoài, người Việt vẫn xếp hàng rất lịch sự, nhưng về nước họ sợ những người ‘đi đêm’, tham nhũng, ‘con ông cháu cha’, các loại ‘cò’ quen biết… giành mất phần của mình.   Người Nhật xếp hàng trong các điểm dịch vụ công cộng là điều cả thế giới nhìn nhận…