Bài thơ về vụ chê “mặt Chủ tịch tỉnh kênh kiệu”

 Mấy ngày gần đây, thông tin về vụ Chủ tịch tỉnh bị chê trên Facebook đã gây “sóng” dư luận.