Người thông minh và chính trực trong mắt của Thần khác xa điều con người nghĩ

   Lúc bình thường chúng ta vẫn tự cho rằng bản thân mình là người thông minh chính trực, tuy nhiên trong con mắt của Thần thì lại là một khái niệm khác. Trước đây có một thầy nho họ Hàn, tính tình cương trực, làm việc gì cũng đều tuân thủ lễ nghĩa, vậy…