“Điều quan trọng không phải bạn là ai, mà chính là bạn ở bên cạnh ai”

Trong thực tế cuộc sống, việc bạn ở bên cạnh ai thật sự rất quan trọng, thậm chí có thể thay đổi quỹ đạo phát triển của bạn, quyết định thành bại cuộc đời của bạn.   Người tích cực tựa như Mặt trời, chiếu đâu là sáng đó, vì vậy nên sống bên cạnh người…

Nước mắm công nghiệp toàn hóa chất

Theo cách hiểu phổ biến, đạm trong nước mắm truyền thống nghiễm nhiên là đạm từ cá. Lợi dụng cách hiểu này, nhà sản xuất nước mắm công nghiệp sử dụng nhiều loại đạm không phải từ cá mà không thông tin đầy đủ, chưa kể các loại phụ gia khác. Mập mờ Hiện nay…