Chỉ 1 câu hỏi là đủ để thấy trí tuệ của người Do Thái sâu sắc đến thế nào 

   Một lần, một chàng trai Do Thái trẻ hỏi giáo sĩ nổi tiếng của họ ở New York về cuốn sách Talmud – Trí tuệ của người Do Thái. “Anh có nói tiếng Aram không?”, ông hỏi. “Không, tôi không biết tiếng đó” “Thế còn tiếng Hebrew?”, ông tiếp tục hỏi Không Vậy chắc…