Đi chùa vái Phật thế nào cho đúng?

  Đầu xuân năm mới cũng là lúc nhiều người bỏ công bỏ việc, chẳng quản đường sá xa xôi mà đi lễ đền lễ chùa để cầu tài cầu lộc, cầu bình an, không cầu cho mình thì là cho người thân, gia quyến. Mỗi người một kiểu, có người vái tới rồi vái lại…

50 Danh Ngôn Về Phụ Nữ

Bài viết gốc Thanh Niên Tự Do:
 Mỗi khi bạn cười với một người, đó là một hành động yêu thương, một quà tặng cho người đó, một món quà  đẹp. “An  lạc bắt đầu bằng nụ cười. ” ( MẸ TERESA )  1/ Cái ngày mà một phụ nữ đi qua trước mặt…