Nhân tài và cuộc chiến không tiếng súng

Việt Anh

Việc đi hay về của nhân tài có tính trọng yếu đối với vận mệnh của quốc gia Việc đi hay về của nhân tài có tính trọng yếu đối với vận mệnh của quốc gia

Vào năm Hồng Đức thứ 15, một vị quan dưới thời Trần Nhân Tông – có tên là Thân Nhân Trung, đã để lại trên văn bia một câu nói nổi tiếng, mà học trò trên giải đất hình chữ S qua các thời từ đó trở về sau thường được nhắc lại: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.

1. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia

Cái lẽ thịnh suy của bất kỳ một đế chế, hay vương triều nào trong lịch sử cũng nằm ở con người. Nhân tài hội tụ là điềm phúc của quốc gia. Chính vì lẽ này mà trong triều đại, có nhiều vị vua kém tài, kém cả đức, nhưng nhờ vào việc trọng dụng hiền tài, chiêu hiền đãi sĩ, không…

View original post 2 336 từ nữa