Im lặng cũng là một lựa chọn, nhưng….

Tác giả: Jonathan London. Jonathan London (sinh năm 1969) là một giáo sư người Mỹ đang dạy học môn xã hội học chính trị và sự phát triển học tại Đại học thành thị Hong Kong (City University of Hong Kong). Ông cũng là chủ Blog Xin lỗi ông, và được nhiều người Việt biết…