Từ bạo lực học đường, hỗn loạn trong lễ hội… mới thấy “học thuyết đấu tranh” đã phá hủy nhân cách người Việt như thế nào

  Bạo lực trong học đường và trong các lễ hội đang ngày càng gia tăng. Bạo lực học đường ở Việt Nam ngày càng gia tăng mà không cách nào kiểm soát được, không chỉ xảy ra ở học sinh nam, mà ngay cả nữ sinh cũng bạo lực không kém. Số liệu gần đây…