Sự ích kỷ đang lớn dần trong xã hội

Quốc Nam Thiện ác có thể xoay chuyển trong gang tấc, nhưng sự vô cảm, từ chối các trách nhiệm tương quan mới khiến chúng ta trở thành người đứng ngoài thơ ơ trước tất cả những vận động của cuộc sống. Thích nghi văn hóa Nhìn vào những biểu hiện xã hội ở một…