Ước Mơ Của Bạn Là Gì ?

Điều tồi tệ nhất xảy ra với con người là đánh mất ước mơ và niềm tin. Đừng để ai đánh cắp ước mơ của bạn! Tôi có một người bạn rất giàu có tên là Monty Roberts. Anh ấy sở hữu một trang trại ngựa ở San Isidro và cho tôi mượn nhà để…