Giải mã sự thần kỳ của Thụy Sỹ

Tác giả: Khánh Duy VA : Mình luôn thích những bài như thế này. Cần phải đọc để hiểu vì sao các quốc gia họ phát triển, văn minh, nhân bản, con người sống bình an và hạnh phúc. Và để hiểu dân tộc VN mình đứng ở đâu trong thước đo văn minh, tiến…