PHAN CHÂU TRINH VÀ 10 BI AI CỦA DÂN TỘC

Mười điều bi ai của dân tộc Việt Nam 1. Trong khi người nước ngoài có chí cao, dám chết vì việc nghĩa, vì lợi dân ích nước; thì người nước mình tham sống sợ chết, chịu kiếp sống nhục nhã đoạ đày. 2. Trong khi người ta dẫu sang hay hèn, nam hay nữ…

Sự khác biệt giữa gái khôn và gái dại

Phụ nữ, tất nhiên không phải là một món hàng mà có thể phân loại theo nhãn hiệu và đẳng cấp. Nhưng, tại sao có người khi khoe ngực được ca ngợi là biểu tượng sexy của thời đại còn người kia lại chỉ được coi là giỏi “tưng”? Điều khác biệt đó đã làm…

Vì sao đàn ông lừa dối vợ

Từ xưa đến nay, đàn ông ngoại tình có muôn vàn lý do để biện minh, họ thường khó cưỡng lại sự cám dỗ của các mối quan hệ tình dục bên ngoài cuộc hôn nhân. Có rất nhiều nghiên cứu để tìm hiểu lý do tại sao đàn ông lại có hành động như…