Ba Tàu tự sự

Tác giả: Arjen Nguyen Đau đầu nhất là câu : ” Họ không bao giờ có được sức mạnh như chúng ta, vì ngoài việc chống Cộng, họ còn bận chống nhau suốt 37 năm !!!!! ” Một bài viết quá hay đã nói lên được tất cả sự thật mà xưa nay chưa có…