Dương Chí Dũng có khai man ?

Dương Chí Dũng có cố tình lôi ông Ngọ theo vì ân oán cá nhân? Trong lúc có ý kiến cho rằng ông Dương Chí Dũng ‘có động cơ’ để ‘vu khống’ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ là người đã mật báo cho ông bỏ trốn thì cũng có ý kiến cho rằng cần xem…