SỰ THỰC VỀ GIÁO DỤC MỸ ?

Hoàng Ngọc Nguyên Viet Tribune Trong giấc mơ nước Mỹ thần thoại, một nước Mỹ đươc xem như là vùng đất hứa, vùng đất của những cơ hội, người ta vẫn nhìn đến giáo dục như ánh sáng dẫn dắt giấc mơ vào hiện thực. Nói vắn tắt, ở nước Mỹ, cơ hội giáo dục…

Người biết sống !

Sống lâu và sống đẹp thì ai cũng thích, nhưng làm thế nào để có được cuộc sống ấy? Muốn sống lâu và sống đẹp, ta cần thực tập hết lòng một trong những điều sau đây: – Giữ tâm bình thản, trước những biến động của cuộc sống. – Đừng khởi tâm sân hận…