Công khai, minh bạch là giải pháp bao trùm

Tác giả: Minh Hằng (thực hiện)

VA.: Đây là hai giải pháp căn cơ nhất, có tác động tích cực cho nhiều vấn đề: Kiểm soát được quá trình thực hiện, chống lại sự tham nhũng, nâng cáo tinh thần trách nhiệm, trình độ quản lý…. Nhưng vấn đề là công khai, minh bạch có được sớm… “công khai, minh bạch” hay không thôi? Hay chỉ là nói để cho zui…?

  • Xin đọc thêm bài viết phía dưới của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Quan trọng là trách nhiệm giải trình

Các chuyên gia đồng tình, chia sẻ quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về thực hiện công khai, minh bạch…

Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trên nhiều diễn đàn chính trị năm qua là phát biểu thẳng thắn về cải cách thể chế, thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh. Có thể nói đây là những lời gan ruột của người trong cuộc. Ngay lập tức những ý kiến này đã được các chuyên gia đồng lòng chia sẻ.

“Tất cả chúng tôi, những chuyên gia khi được mời tham vấn đều ủng hộ đến cùng và sát cánh cùng bộ trưởng” – chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã bày tỏ như vậy với Pháp Luật TP.HCM ngày đầu năm.

20140205-215938.jpgCông khai, minh bạch là giải pháp bao trùm
Tác giả: Minh Hằng (thực hiện)

KD: Đây là hai giải pháp căn cơ nhất, có tác động tích cực cho nhiều vấn đề: Kiểm soát được quá trình thực hiện, chống lại sự tham nhũng, nâng cáo tinh thần trách nhiệm, trình độ quản lý…. Nhưng vấn đề là công khai, minh bạch có được sớm… “công khai, minh bạch” hay không thôi? Hay chỉ là nói để cho zui…?

  • Xin đọc thêm bài viết phía dưới của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh: Quan trọng là trách nhiệm giải trình

Các chuyên gia đồng tình, chia sẻ quan điểm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về thực hiện công khai, minh bạch…

Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trên nhiều diễn đàn chính trị năm qua là phát biểu thẳng thắn về cải cách thể chế, thực hiện công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh. Có thể nói đây là những lời gan ruột của người trong cuộc. Ngay lập tức những ý kiến này đã được các chuyên gia đồng lòng chia sẻ.

“Tất cả chúng tôi, những chuyên gia khi được mời tham vấn đều ủng hộ đến cùng và sát cánh cùng bộ trưởng” – chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đã bày tỏ như vậy với Pháp Luật TP.HCM ngày đầu năm.

20140205-220054.jpg
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh

Theo tôi, vấn đề quan trọng hiện nay là trách nhiệm giải trình. Tức là anh quyết định thì anh phải chịu trách nhiệm. Anh dùng vốn đó của dân thì anh phải giải trình và có chịu trách nhiệm cá nhân về việc đó. Nếu anh gây thiệt hại thì anh phải đi tù và anh phải lấy toàn bộ tài sản cá nhân của mình, từ chổi cùn rế rách ra để đền. Đó là quy định mà các nước làm rất triệt để. Hiện nay có một lỗ hổng lớn là không rõ tính pháp lý của nghị quyết Đảng là như thế nào. Cứ đương nhiên coi mọi nghị quyết của Đảng là có hiệu lực pháp lý vô biên và cứ dựa vào đó để thực hiện thì coi như không có trách nhiệm gì cả. Điều đó rất nguy hiểm bởi vì nghị quyết đâu có tính toán đến chi phí và lợi ích, đâu có phân tích được đầy đủ tác động xã hội đâu.

Thứ nữa là phải có cơ chế giám sát. Lỗ hổng lớn nhất của chúng ta hiện nay là chúng ta giao quyền mà không giám sát và không có trách nhiệm giải trình. Anh có quyền nhưng không ai giám sát anh thì điều đó là miếng đất màu mỡ để cho lợi ích nhóm tự tung tự tác, gây ra nhiều tác hại cho nền kinh tế của chúng ta. Về việc này tôi thấy Trung Quốc làm hết sức gay gắt và có hiệu quả. Để có bước tiến hơn thì theo tôi không phải là trừng phạt cái sai mà điều quan trọng là tạo ra khung pháp lý để không xảy ra cái sai ấy được nữa. Phải thực hiện công khai, minh bạch trong tất cả các khâu.
Về mặt bằng cấp, cán bộ bây giờ có rất nhiều bằng cấp so với trước đây nhưng như Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói là chất lượng các công trình bây giờ kém hơn rất nhiều, làm không đúng quy trình, không theo đúng trình tự, nhảy cóc qua nhiều khâu, dự án tiền khả thi không có xem xét, không có hội đồng cố vấn độc lập, không có giám sát độc lập… Tất cả những khâu đó cần phải khắc phục.

Thu Nguyệt

————-

http://plo.vn/chinh-tri/chuyen-gia-kinh-te-le-dang-doanh-quan-trong-la-trach-nhiem-giai-trinh-446968.html