Vô Thường

IMG_4630.JPGThả hồn theo giấc mộng trần
Ưu tư, sầu, hận bao lần đánh rơi
Buồn chi? một kiếp rong chơi
Thoáng qua quá nửa phận đời nổi trôi..

Khói sương nhuộm tóc rối bời
Thôi thì gói lại cho đời nở hoa
Giả chân, hư thực, chói lòa..
Bờ mê bến giác đâu xa đợi người
Nhấp nhô sóng bạc, biển đời
Gập ghềnh con nước,bãi bồi trót sa
Nổi sầu, nỗi khổ đi qua
Đời đau tiễn biệt, khóc òa tiếc thương
Phận đời một chuỗi tơ vương
Trắng tay về cõi..vô thường là đây..

.
Thuận Thảo