Ảnh khỏa thân nghệ thuật

Ảnh khỏa thân nghệ thuật là một biểu hiện sâu sắc của tình cảm con người , nó đã chạm vào trái tim của hầu hết các nền văn hóa. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này đã chỉ ra rằng có rất nhiều công việc trong suốt lịch sử đã chiếm được nét đẹp lý tưởng với thời gian. Kinh điển như David Michalangelo và Venus de Milo, được coi là chấp nhận chung các nguyên mẫu khái niệm về cái đẹp, mà đã mở đường cho phong trào nghệ thuật quan trọng.

Dưới đây là một lựa chọn 33 bức ảnh khỏa thân nghệ thuật tuyệt vời, trong đó các nghệ sĩ (Mô hình, nhiếp ảnh, kỹ thuật ánh sáng, vv) đã nhận được hình ảnh mạnh mẽ với kỹ năng tuyệt vời người cầm máy để tạo cảm xúc sâu sắc.
Hãy tận hưởng nó!
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

Posted by Việt Anh

http://spunfish.com/

One thought on “Ảnh khỏa thân nghệ thuật

Đã đóng bình luận.