Câu chuyện hai anh em đi tìm ngọc: Trên đời có gì là hoàn mỹ không?

Việt Anh


Câu chuyện hai anh em đi tìm ngọc hoàn mỹ sẽ cho mỗi chúng ta một bài học nhân sinh hữu ích.

Xưa kia có một gia đình nọ có hai người con trai. Hai người con trai mỗi ngày một lớn khôn và mạnh khỏe. Một hôm người cha gọi hai con trai đến trước mặt rồi nói: “Các con nay đều đã trưởng thành rồi cũng nên đi ra ngoài tìm một chút việc mà làm. Trong sâu thẳm của dãy núi kia có tuyệt thế mỹ ngọc, cha muốn hai con hãy đi tìm nó về. Chừng nào chưa tìm được thì chưa được quay trở về!”

Tuân theo yêu cầu của cha, hai anh em họ rời khỏi gia đình nên núi tìm ngọc. Người anh là một người luôn chú trọng những điều thực tế, không theo đuổi những điều cao xa. Vì vậy, đôi…

View original post 598 từ nữa