Tại sao học sinh chán học môn lịch sử ?

Có thể cậu bạn trẻ này nói đúng :

Lịch sử cần nhất là sự khách quan , trung thực với sự thật , không tô hồng , không bôi xấu .

Sách giáo khoa chỉ phản ánh lịch sử một chiều mà sách giáo khoa áp đặt . ..?

Mời các bạn xem và suy ngẫm về nhận xét của một bạn trẻ về môn lịch sử VN .

One thought on “Tại sao học sinh chán học môn lịch sử ?

Đã đóng bình luận.