XIN ĐỪNG NHÁT HÈN

20140507-192512.jpg

Ta đang ghe tiếng gào của sóng
Âm thanh gọi bờ vang vọng tận đảo xa
Máu đã đổ rồi, thương tích ở Hoàng Sa
Khắc khoải, mẹ cha đêm ngày không ngủ.

Bọn phương Bắc kết thành bè lũ
Nuôi dã tâm ấp ủ xâm lăng
Chúng cậy mình to lớn hung hăng
Lấn đất Chi Lăng, nay lưỡi bò liếm biển.

Hàng xóm anh em bao đời ác hiểm
Lấp liếm ngôn từ giả bộ bang giao
Quốc tế hội đàm luôn thông điệp rêu rao:
“Xây dựng Trung Hoa hoà bình phát triển”.

Nhưng ánh mắt luôn ngó dòm về biển
Cướp cõi, lấn bờ bất biến ở tư duy
Lịch sử bao đời bia đá đã tạc ghi:
Chơi với Bắc Kinh phải biết hoài nghi cảnh giác.

Tổ quốc đang cần những anh minh gánh vác
Giữ trọn giang sơn như: Bác Giáp, Cụ Hồ
Hành động kiên cường thay lời lẽ tung hô
Lãnh thổ thiêng liêng xin đừng mặc cả.

Ta không sợ vùi mình trong đất đá
Mà chỉ lo Tổ quốc bị tàn phá bởi nhát hèn.

LBV

20140507-192350.jpg